Giới thiệu công ty Thiết bị y tế Jamun- Doanh nghiệp mang lại cho bạn sức khỏe sống lâu 100 tuổi

CI

Giới thiệu công ty CI

잠언의료기 심볼마크

Biểu tượng của Jamun

Màu xanh da trời hình elip thể hiện ý nghĩa là bầu trời cao xanh. Phần màu tối của elip là màu xám thể hiện ý nghĩa vùng đất rộng lớn.
Ngoài ra màu xanh dương của hình dạng lục giác thể hiện ý nghĩa là nước. Đây đều là những thứ cấu tạo nên Trái đất.
Tên thương hiệu được nằm ở giữa các biểu tượng để thể hiện tấm lòng của Công ty thiết bị y tế Jamun luôn coi trọng tất cả sinh mệnh,
phông chữ màu xanh của tên thương hiệu có ý nghĩa tạo nguồn sinh khí cho sinh mệnh.