Hướng dẫn khởi nghiệp Hướng dẫn khởi nghiệp với thiết bị y tế Jamun vì cuộc sống thứ hai

Thủ tục khởi nghiệp

Hướng dẫn khởi nghiệp Thủ tục khởi nghiệp

  1. Thiết lập địa phương dự định mở cửa hàng

  2. Nhân tư vấn trên hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp của Tổng công ty

  3. Ký hợp đồng chi nhánh

  4. Khai trương chi nhánh